Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.(Cinet)- Quyết định số 3525/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ múa rối Triều Tiên sang Việt Nam trao đổi và giao lưu.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam đón đoàn cán bộ, nghệ sỹ múa rối Triều Tiên (03 người) sang Việt Nam trao đổi và giao lưu với các nghệ sỹ múa rối Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thời gian từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Quyết định này thay thế Quyết định số 2732/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: