Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3563/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Nghệ thuật sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015”.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 3186/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và các đơn vị có liên quan tổ chức “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” vào đầu tháng 11 năm 2015 tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Chỉ đạo “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu gồm 04 thành viên:

1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Bà Lê Thị Ái Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu - Ủy viên;

4. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc - 2015” tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biếu diễn. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.HTheo cinet.vn

View more random threads: