Ảnh minh họa(Cinet)- Văn bản số 3646/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Theo đó, Ban tổ chức gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng ban tổ chức;

2. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó Trưởng Ban tổ chức;

3. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc (đối với khu vực phía Bắc) – Thành viên;

4. Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (đối với khu vực phía Nam) – Thành viên;

5. Bà Ngô Thị Ngọc Oanh, Trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thành viên;

6. Bà Lê Thị Thu Oanh, Trưởng phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên;

7. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Trưởng phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;

8. Bà Lê Thị Hà, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính – Thành viên;

9. Bà Trịnh Thu Hiền, chuyên viên Phòng Pháp chế Văn hóa, Gia đình, Vụ Pháp chế - Thành viên;

10. Bà Đoàn Thu Huyền, Chuyên viên chính Phòng Pháp chế Thể thao, Du lịch, Vụ Pháp chế - Thành viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị - Hội thảo công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: