Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)(Cinet)- Quyết định số 3658/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2016).

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi gồm 04 thành viên:

1. Bà Trịnh Thị Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Trưởng Ban Tổ chức;

2. Ông Nguyễn Công Quang, Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở-ủy viên;

3. Bà Vi Thanh Hoài, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Uỷ viên;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Kế Toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở-Uỷ viên;

Ban Giám khảo gồm 07 thành viên:

1. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm-Trưởng ban;

2. Bà Ninh Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở-Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam-Phó Trưởng ban;

4. Ông Lê Huy Tiếp, ủy viên Hội đồng Nghệ thuật đồ họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam-Ủy viên;

5. Ông Lê Văn Sửu, TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam-Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Xuân Nghị, PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội-Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Nghĩa Phương, TS, Chi hội Trưởng Chi hội đồ họa Hà Nội, Hội Mỹ thuật Việt Nam-Ủy viên.

Ban Tư vấn gồm 02 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương;

2. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội.

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở;

2. Ông Bùi Hùng Thanh, Chuyên viên phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Tư vấn và Ban Thư ký sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: