Đền thờ Sĩ Nhiếp - dấu vết ít ỏi còn lại trong lòng thành cổ Luy Lâu. Ảnh: TTVH(Cinet)- Quyết định số 3672/QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2015 của Bộ VHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di tích Thành cổ Luy Lâu.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai quật tại di tích Thành cổ Luy Lâu, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ ngày 20/11/2015 đến ngày 30/3/2016 trên diện tích 100m2. Chủ trì khai quật là ông Lê Văn Chiến, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: