Ảnh minh họa. Nguồn: internet(Cinet)- Văn bản số 4525/VHTTDL-DSVH ngày 30/10/2015 của Bộ VHTTDL gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương, thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tu Hoàng, quận Nam Từ Liêm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7669/UBND-VX ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương và có ý kiến thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tu Hoàng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (kèm theo hồ sơ Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Đối hồ sơ Dự án: Cơ bản thống nhất với Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tu Hoàng, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn; tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc, nhà Hội đồng. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

Về tổng thể cần điều chỉnh hướng mạch lát sân trên bản vẽ (đường mạch thẳng phải song song với bờ nóc Tiền tế của Đại đình); không làm cột cờ ở khu vực bãi đỗ xe mà cần di chuyển về phía trước Đại đình.

Đối với việc tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc: Chỉ tôn tạo theo quy mô mặt bằng hiện trạng, với hình thức tường hồi bít đốc, không làm mái đao như Dự án đề xuất.

Đối với việc kè hồ bán nguyệt, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và một số công trình phụ trợ khác: Do hồ sơ Dự án chưa cung cấp bản vẽ thiết kế cơ sở, nên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo các cơ quan liên quan lập hồ sơ bổ sung để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến trước khi phê duyệt những hạng mục này.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: