Ảnh minh họa(Cinet)- Quyết định số 3810/QĐ-BVHTTDL ngày 03/11 của Bộ VHTTDL về việc Đón các Ban nhạc Cộng hòa Áo và Hung-ga-ri sang lên lớp master.

Bộ VHTTDL cho phép Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu đón tiếp Ban nhạc Tam tấu Ulrich Drechsler - Cộng hòa Áo và Ban nhạc Song tấu Ferenc Snetberger - Hung-ga-ri sang lên lóp master tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng đào tạo và biểu diễn cho học sinh, sinh viên.

Thời gian biểu diễn:

Ngày 03/11/2015: Ban nhạc Tam tấu Ulrich Drechsler - Cộng hòa Áo.

Ngày 26/11/2015: Ban nhạc Song tấu Ferenc Snetberger - Hung-ga-ri

Phía Bạn phịu chi phí: vé máy bay quốc tế, thù lao chuyên gia, bảo hiểm, visa và các chi phí liên quan khác.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu chi phí: tổ chức lên lóp, lê tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm chuyên gia trích từ nguồn ngân sách 2015 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: