Ảnh minh họa (Internet)(Cinet)- Quyết định số 3847/QĐ-BVHTTDL ngày 05/11 của Bộ VHTTDL về việc Thành lập Ban Chỉ đạo 'Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015'.

Thành lập Ban Chị đạo 'Cuộc thi tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015' tại Hà Nội gồm 4 thành viên. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban; Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Phó Trưởng ban Thường trực;

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức 'Cuộc thi tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015'.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: