Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: internet(Cinet)- Vừa qua, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã tiến hành bàn giao các điểm di sản được khoanh vùng cắm mốc cho huyện Mèo Vạc quản lý.

Để đảm bảo đúng các tiêu chí, khuyến nghị của chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo tồn các giá trị di sản trên địa bàn vùng Công viên địa chất; BQL Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã tiến hành bàn giao di sản cho cộng đồng địa phương các cấp để cùng tham gia quản lý. Hiện nay trên địa bàn huyện Mèo Vạc có 6 cụm di sản địa chất đã được khoanh vùng cắm mốc giai đoạn II, gồm: Kim tự tháp Pả Vi, Đèo Mã Pì Lèng, Thung lũng Mèo Vạc, Huệ biển Lũng Pù, Núi đất Khau Vai, Tháp tù Sủng Trà - Sủng Máng - Tả Lủng. Đây là những điểm di sản có giá trị địa chất và văn hóa độc đáo.

Trước đó, trong năm 2014 và đầu năm 2015, Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cũng đã tiến hành bàn giao nhiều di sản cho Ủy ban Nhân dân các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

Việc bàn giao các Di sản địa chất cấp quốc tế và Di sản địa chất cấp quốc gia cho Ủy ban Nhân dân các huyện quản lý là một trong những nhiệm vụ chung trong công tác phân vùng, cắm mốc bàn giao cho cộng đồng địa phương. Thông qua đó, các địa phương và bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn những huyện nằm trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị các Di sản trên Công viên Địa chất, thúc đẩy du lịch, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

CNTheo cinet.vn