cảm ơn các bạn đã có ý kiến đống góp cho bài viết của mình