Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký quyết định xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh, huyện Vĩnh Linh.


Trong chiến tranh, Vĩnh Linh trở thành mục tiêu đánh phá hàng đầu khi quân đội Mỹ mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không lực.Với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời", bám trụ bảo vệ quê hương và giữ thông mạch máu chi viện cho tiền tuyến, quân và dân Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã chuyển cuộc sống từ mặt đất xuống lòng đất, kiến tạo một hệ thống làng hầm đồ sộ với 114 địa đạo với độ dài hơn 40 km cùng với hệ thống giao thông hào hơn 2.000 km, nối thông các làng hầm với nhau mà địa đạo Vịnh Mốc là tiêu biểu nhất - một kỳ tích cho sự tồn tại để sống và chiến đấu vì độc lập, tự do.

Với việc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh cần được tuyên truyền, bảo tồn và phát huy tốt hơn, thông qua đó giáo dục về truyền thống yêu nước và tinh thần, bản lĩnh đấu tranh bất khuất của dân tộc ta.

Bảo tồn và phát huy giá trị của Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh sẽ truyền lại niềm tin, ý chí cho thế hệ hôm nay và mai sau về sức mạnh nội lực của dân tộc Việt Nam, về sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo của quân và dân ta, là nơi chứa đựng nhiều kinh nghiệm quý báu về chiến tranh, là những chứng tích để giáo dục lòng yêu nước, tinh thần vì độc lập, tự do của dân tộc ta./.
Theo dulichvn.org.vn​