Giá: 16,990,000 VND
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
Điểm khởi hành: TP.HCM
Khởi hành: 25/06,