Sáu đồ cổ của triều Nguyễn đã được công nhận là bảo vật quốc gia thuộc một thủ tướng quyết định thông qua, theo Bảo tồn Di tích Huế trọng tâm.

>> Xem thêm : san sớt kinh nghiệm du lịch phượt Hà Giang chi tiết từ A-Z
Các chiếc bình bằng đồng, nằm ở mặt trước của Hiển Lâm Các, đối diện Miếu, biểu tượng cho chủ quyền của các triều đại.

Các kho báu bao gồm một bộ sưu tập của chín chiếc bình bằng đồng và chín qui, Great chuông chùa Thiên Mụ, của nhà vua lên ngôi, áo choàng hoàng Vua Nguyễn, một tấm bia khắc bài luận Khiêm Cung Ký của vua Tự Đức, và một bộ sưu tập của vạc đồng.

Các khẩu pháo, 5,1 mét chiều dài và hơn 10 tấn trọng lượng, được đặt tên theo bốn mùa và năm nhân tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, và Trái đất. Trong khi đó, chín chiếc bình, nằm ở mặt trước của Hiển Lâm Các, đối diện Miếu, được đúc theo lệnh của vua Minh Mạng vào năm 1835 để biểu tượng cho chủ quyền của các triều đại.

2.000 kg chuông lớn của Thiên Mụ chùa được đúc trong sự thống trị của chúa Nguyễn Phúc Chu vào năm 1710. Nó được chạm khắc với con rồng và phượng mẫu.

Những chiếc áo.

zchoàng của hoàng phái được mặc bởi các vị vua Nguyễn ở Te Giao lễ thức tại Nam Giao Esplanade, trong đó vua đại diện toàn dân tộc để nguyện cầu cho những điều kiện thuận tiện, hòa bình cho sơn hà và sự thịnh vượng cho người dân.

Của nhà vua lên ngôi ở cung điện Thái Hòa, Đại Nội Huế là một biểu tượng quyền lực của triều đại vì nó chứng kiến những thăng trầm trong 143 năm của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.

Tấm bia đá, đặt tại ngôi mộ của vua Tự Đức, cao 5 mét và nặng 20 tấn. Tấm bia có khắc bài luận Khiêm Cung Ký của nhà vua, và một câu chuyện kể về cuộc sống và những thành quả của mình.

Chín vạc là một giao hội các censers đồng, tàu được sử dụng để đốt hương, trong thành trì của đế quốc Trung ương Huế .