Altis 2016

Các

Waja là Proton đầu tiên sử dụng kỹ thuật lắp ráp mô đun, một cách tiếp cận

nhiều nhà sản xuất hiện nay sử dụng để giảm chi phí, tăng chất lượng lắp ráp

và tốc độ, và cũng tăng cường độ tin cậy. Xây dựng mô-đun bao gồm việc

có một khu vực cụ thể của xe, ví dụ như cửa hoặc bội thu, được

giao cho các nhà máy như một đơn vị hoàn toàn trước khi lắp ráp có thể được

cài đặt ngay lập tức. Điều này là khác nhau từ thực tiễn quá khứ, nơi

các phần như đã được giao vào hàng trăm mảnh riêng biệt mà sẽ

phải được đặt lại với nhau trên đường dây.Các

Waja có một số 20 module trong đó bao gồm các bồn chứa nhiên liệu nhựa đầu tiên

mô-đun bao giờ được sử dụng trong một Proton. Một mô-đun đặc biệt nhấn mạnh bởi

Proton là module cửa sổ điện được thiết kế và chế tạo bởi Delloyd

Ventures, một công ty của Malaysia đã được một nhà cung cấp phần Proton

kể từ năm 1985. Module này được cho là người đầu tiên của loại hình này trên thế giới

vì nó sử dụng hai ròng rọc cho hoạt động đáng tin cậy hơn và mịn màng. Delloyd

Ventures phát triển nó với sự hỗ trợ kỹ thuật từ một hàng đầu của Đức

sản xuất.

dường như phù hợp khi Proton tập trung vào các cửa sổ điện vì đây có

trong quá khứ là một điểm nhức nhối với chủ Proton. Tengku Mahaleel

mình thể hiện nhiều bất hạnh khi anh sử dụng để xem các chủ sở hữu phải

mở cửa để trả phí vì các cơ chế đã thất bại

sớm.

rất tự hào về sự đổi mới này là kết quả của một thông minh hợp tác với một trong những nhà cung cấp hàng đầu của chúng tôi", Tengku Mahaleel nói. Các quan hệ đối tác thông minh 'ông nói về cũng gọi sự tham gia của các nhà cung cấp hàng đầu của Proton trong GX chương trình gần như từ đầu. Điều này cũng giúp đẩy nhanh thời gian để hoàn thành dự án bởi vì

các nhà cung cấp đã được giao để thực sự phát triển và gia công các mô-đun, hơn là lấy mẫu thiết kế từ Proton và chỉ đơn giản là làm cho chúng.Công ty hàng đầu khác được cung cấp mô-đun cho các Waja bao gồm Denso Malaysia, TRW, và Hirotako Holdings. Innova 2016 Fortuner 2016