Toyota Camry APM Automotive Holdings Bhd (APM), các nhà sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất tại Malaysia, thông qua công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Auto Parts Holdings Sdn Bhd, sẽ thành lập một công ty liên doanh tại Indonesia để sản xuất và phân phối ô tô, xe buýt và ghế ngồi xe lửa. Liên doanh này là với PT Mekar Armada Jaya (MAJ) - thường được gọi là New Armada giữa Indonesia - đó là một công ty cũ 27 năm tham gia trong ngành công nghiệp ô tô Indonesia ở mức sản xuất và phân phối.Các công ty liên doanh sẽ được gọi là PT APM Armada Autoparts (AAA) và sẽ được đặt tại Magelang ở Trung Java. Ngoài việc cung cấp chỗ ngồi để maj cho xe buýt và xe tải của họ, AAA cũng hy vọng sẽ cung cấp các sản phẩm tương tự như xe buýt Indonesia khác và coachbuilders cũng như ô tô có nhà máy lắp ráp tại Indonesia.Trong báo của mình để các KLSE ngày hôm nay, APM nói rằng AAA, mà là để bắt đầu hoạt động vào tháng Mười năm nay, sẽ có một số vốn pháp định và góp của Mỹ $ 300,000 với mỗi bên giữ cổ phần tương đương 50%. APM sẽ làm cho một kinh phí vốn ban đầu là $ 150,000, hoặc xung quanh RM500,000 như chia sẻ của nó trong khi nó được hiểu rằng sự đóng góp MAJ sẽ là theo hình thức nhà máy, đất đai và thiết bị.Ban đầu, AAA sẽ tập trung vào làm chỗ ngồi cho xe buýt và xe lửa nhưng trong dài hạn, công ty cũng sẽ tạo chỗ ngồi cho xe ô tô. công ty con của APM tham gia vào ghế sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong các hình thức thiết kế sản phẩm và phát triển, cải tiến quy trình sản xuất và bí quyết.đầu ra của AAA chỉ dành cho thị trường Indonesia, nhưng cũng có những kế hoạch xuất khẩu một số sản phẩm trong thời gian dài, đặc biệt là với AFTA sớm được thực hiện. Có khả năng là AAA sẽ xuất khẩu sang các thị trường mà chưa được phục vụ bởi APM. Innova 2016 Sự kiện này đã được tổ chức Fortuner 2016