Triển lãm “Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử

và pháp lý” tại thị xã Điện Bàn. (Ảnh: Dân trí)(Cinet)- Ngày 27/10, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam khai mạc Triển lãm các tư liệu, bản đồ và hình ảnh “Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Núi Thành.

Triển lãm trưng bày các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trong đó đáng chú ý là sưu tập gồm bộ Châu bản của triều Nguyễn, có niên đại từ triều Minh Mạng (1820-1841) đến triều Bảo Đại (1925-1945). Đây là Bộ sưu tập quan trọng do Ủy ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) sưu tập, nghiên cứu, tuyển chọn từ kho lưu trữ, cùng với những Châu bản do nhà nghiên cứu Phan Thuận An hiến tặng, đã biên dịch và công bố rộng rãi.

Bên cạnh đó là 95 bản đồ và bốn cuốn át-lát tiêu biểu, được tuyển chọn từ 260 bản đồ cổ và các át-lát cùng nhiều tài liệu, ấn phẩm, công trình nghiên cứu, khảo cứu trước đây và hiện nay do các nước xuất bản thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo. 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX trưng bày tại triển lãm có những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và chủ quyền của việt Nam đối với hai quần đảo này.

Triển lãm cũng trưng bày hình ảnh tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa thời thuộc Pháp và Việt Nam Cộng hòa; hình ảnh về các di tích, hình ảnh về những Hùng binh Hoàng Sa và lễ Khao lề thế lính ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi); hình ảnh về đời sống và sinh hoạt của quân và dân Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) hiện nay do Bộ Thông tin và Truyền thông sưu tầm; hình ảnh về các hoạt động sưu tầm, giữ gìn và trao tặng các tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Thừa Thiên Huế.

T.H

Theo cinet.vn

View more random threads: