Chuyên mục kỳ vọng được diễn đàn của giới luật sư về hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật; ý kiến của giới Luật sư về các vấn đề xã hội đang quan tâm dưới góc độ pháp lý, các vụ án, sự kiện pháp lý đang gây sự chú ý đối trong dư luận
xã hội; thông tin bảo vệ những lợi ích hợp pháp của luật sư trong hoạt động hành nghề của luật sư.


Là diễn đàn của giới thực hành nghề luật, Người đưa tin Luật sư nâng cao vị thế và thương hiệu cho các luật sư, VPLS, công ty luật trong hành trình hoạt động nghề luật và bảo vệ pháp chế XHCN.


Chuyên mục sẽ hướng đến rộng rãi công chúng độc giả, những người cần kiến thức về pháp luật và đối tượng là các luật sư, luật gia hoạt động trong các cơ quan, tổ chức trong cả nước.


Các bài viết được trình bày dễ hiểu, cô đọng và hấp dẫn.


Các bài viết, ý kiến của luật sư, xin vui lòng gửi về email: luatsu@nguoiduatin.vn.


Trân trọng.


Nguoiduatin.vn
Theo nguoiduatin.vn