<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; ">H<span style="">ang Con Moong, tỉnh Thanh Hóa</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản 1750/BVHTTDL ngày 17/5 về thỏa thuận lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.<br>
Hang Con Moong, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 31/12/2015.<br>
Nằm trong vùng đệm của Vườn quốc gia Cúc Phương, có độ dài khoảng 40m, thông hai đầu, trần hang có chỗ cao 10m, hang Con Moong nổi bật hẳn lên với những thế mạnh của một di chỉ khảo cổ học độc đáo và nhiều điều bí ẩn. Bên cạnh những đợt khai quật khảo cổ học của các nhà khoa học trong nhiều năm qua, nơi đây còn đón rất nhiều lượt du khách trong, ngoài nước, học sinh, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu và nghiên cứu. Được bảo vệ nghiêm ngặt, hang Con Moong còn giữ được nét hoang sơ, với hệ thống động, thực vật khá phong phú. Trong hang còn hằn rõ dấu tích của người tiền sử, các vết tích của những đợt khai quật. Toàn bộ hệ thống rừng nguyên sinh quanh khu vực hang hầu như còn giữ được nguyên vẹn, với nhiều loài cây gỗ quý, có đường kính lớn. Đặc biệt, tại đây còn khá nhiều động vật hoang dã như: khỉ, gấu, hoẵng, nai rừng...<br>
Vì vậy, sau khi nhân được Công văn số 304/PC-VPCP ngày 27/4/2016 của Văn phòng Chính phủ, kèm theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Hang Con Moong, Bộ VHTTDL đã xem xét và thấy cần thiết chấp thỏa thuận chủ trương này. Bộ VHTTDL đã có văn bản 1750/BVHTTDL ngày 17/5 gửi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận giao UNBD tỉnh Thanh Hóa chủ tri lập Quy hoạch và cho phép Bộ VHTTDL tổ chức thậm định nhiệm vụ Quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể di tích Hang Con Moong.<br>
<span style="">(Ảnh nguồn internet)<br>
NLH</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: