<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; ">C<span style="">hùa Tam Bửu, An Giang</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản chấp nhận thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu, tỉnh An Giang.<br>
Chùa Tam Bửu là di tích lịch sử cấp quốc gia tại tỉnh An Giang. Chùa còn được gọi là Tam Bảo và được xem như Tổ đình của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Chùa do Ngô Lợi – một người dân yêu nước trong phong trào Cần Vương , Ngô Lợi cũng đồng thời là Giáo chủ đạo Hiếu Nghĩa, ông đã cùng các tín đồ của đạo khởi công dựng chùa vào ngày 26/6/1882. Để có diện mạo như hiên nay, chùa đã phải trùng tu nhiều lần bởi bị quân Pháp tàn phá.<br>
Ngày 14/4/2016, Bộ VHTTDL nhận được công văn số 474/UBND-VX của UBND tỉnh An Giang đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh An Giang về việc thỏa thuận lập hồ sơ di tích này bằng nguồn kinh phí xã hội hóa để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.<br>
<u><em><span style=""><strong>>>Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Tam Bửu, tỉnh An Giang</strong></span></em></u><br>
<br>
<span style="">NLH</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: