<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Ảnh minh họa (Nguồn: internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1677/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo hướng chuẩn quốc gia và khu vực”.<br>
Theo đó, Ban tổ chức gồm các thành viên:<br>
1. Ông Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban;<br>
2. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban thường trực;<br>
3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;<br>
4. Ông Bùi Quang Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;<br>
5. Ông Vũ Khắc Chương - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - Phó Trưởng ban;<br>
6. Ông Trương Phi Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;<br>
7. Ông Lê Quý Phượng - Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;<br>
8. Ông Phùng Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu - Thành viên<br>
9. Ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - Thành viên;<br>
10. Bà Đỗ Thị Kim Thương - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;<br>
11. Bà Đoàn Thị Thắm - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;<br>
12. Ông Phan Quốc Chiến - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.<br>
13. Ông Trần Văn Long - Chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên<br>
Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội thảo theo đúng quy định hiện hành, đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tự giải thể sau khi Hội thảo kết thúc.<br>
Hội thảo diễn ra từ ngày 23/6/2016 đến ngày 25/6/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.<br>
<span style="">T.T</span><br>
<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: