<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style=""><span style="text-align: justify;">Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ hai<br>
(ảnh minh họa: internet)</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký Hội nghị - Hội thảo Tổng kết 5 năm hoạt động của Hệ thống Thư viện công cộng Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong lĩnh vực thư viện giai đoạn 2011 - 2015 và Liên hoan Tiếng hát cán bộ đã được thành lập theo Quyết định số 1624/QĐ-BVHTTDL ngày 5 tháng 5 năm 2016.<br>
Theo đó, Ban Tổ chức Hội nghị - Hội thảo và Liên hoan do bà Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch làm Trưởng ban. Ông Nguyễn Anh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng làm Phó Trưởng ban cùng 13 thành viên khác.<br>
Ban giám khảo Liên hoan gồm 5 thành viên. ThS. Trịnh Đăng Khoa - Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật - Trường ĐH Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng ban. 4 thành viên gồm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuần - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ông Nguyễn Đình Nghĩ - Nhạc sỹ, Hội viên Hội âm nhạc Việt Nam - Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng, Ông Nguyễn Tánh - Hội viên Hội nhạc sỹ Việt Nam và Ông Phạm Ngọc Hiến - Đội trưởng đội múa, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Lâm Đồng.<br>
Tổ thư ký Hội nghị-Hội thảo gồm 2 thành viên: Bà Nguyễn Hoài Thu - Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Lê Thị Thanh Trà - Trưởng phòng Bảo quản và Xây dựng phong trào - Thư viện tỉnh Lâm Đồng.<br>
Tổ thư ký Liên hoan Tiếng hát cán bộ ngành thư viện lần thứ IV gồm 2 thành viên: Bà Trần Ngọc Mai - Chuyên viên Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Nhân viên phòng Tin học - Thư viện tỉnh Lâm Đồng.<br>
Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị-Hội thảo và Liên hoan theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Giám khảo có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Ban Tổ chức và Quy chế Liên hoan. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ thư ký tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.<br>
<span style="">D.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: