<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Hợp ca quê hương công diễn, thu âm và ghi hình tại Rouen, Pháp.<br>
(Ảnh: Internet)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1462/QĐ-BVHTTDL ngày 20/4 của Bộ VHTTDL về Hợp ca quê hương công diễn, thu âm và ghi hình tại Rouen, Pháp.<br>
Bộ VHTTDL cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình biểu diễn Hợp ca quê hương công diễn 11 bài ca cách mạng và thu âm, ghi hình tại Rouen, Pháp với sự tham gia của dàn hợp xướng của Họp ca Quê hương (60 người), nhóm thiếu nhi Âu Việt (20 cháu), dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Rouen (50 nhạc công).<br>
Thời gian: Ngày 08 tháng 7 năm 2016<br>
Địa điểm: Nhà hát Rouen, Pháp<br>
Nội dung: 11 bài hát công diễn, thu âm và ghi hình gồm: Tiếng hát người chiến sỹ biên thùy (Tô Hải); Hồi tưởng (Hoàng Vân); Du kích sông Thao (Đỗ Nhuận); Ca ngợi Tổ quốc (Hồ Bắc); Việt Nam quê hương tôi (Đỗ Nhuận); Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung cẩn); Tình em biển cả (Nguyễn Đức Toàn); Thành phố ngàn năm văn hiến (Đoàn Bổng); Tổ quốc yêu thương (Hồ Bắc); Đất nước bên bờ sóng (Thái Văn Hóa); Lướt sóng ra khơi (Thế Dương).<br>
Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và tuân thủ các quy định của nước sở tại.<br>
Về kinh phí: Nhà hát Rouen tài trợ địa điểm nhà hát, dàn nhạc công, chuyên gia kỹ thuật thu âm, ghi hình và trang thiết bị âm thanh ánh sáng. Tổng kinh phí dự toán là 20.500 euro, trong đó số tiền Hợp ca quê hương đóng góp là 14.600 euro, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm 5.900 euro, trích từ nguồn kinh phí thường xuyên của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp được cấp năm 2016.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
T.Dung<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: