đánh giá lỗi điều hòa daikin khi điều hòa daikin bị nháy đèn

Cách đánh giá sửa điều hòa tại ba đình khi bị nháy đèn và cách sửa
chỉ dẫn Kiểm tra lỗi điều hòa daikin inveter khi điều hòa bị nháy đèn

ở sau là số lỗi căn bản mà máy lạnh daikin, daikin inveter thường mắc phải

- Thiếu ga hoặc ngẹt ống ga (lỗi thi công đường ống)

- Lỗi cảm biến nhiệt (R4T, R7T)

- Lỗi cảm biến áp suất thấp

- Lỗi bo dàn nóng

>> Điều hòa daikin lỗi U1: Ngược pha, mất pha

- Nguồn cấp bị ngược pha

- Nguồn cấp bị mất pha

- Lỗi bo dàn nóng

>> Điều hòa daikin lỗi U2: Không đủ điện áp nguồn hoặc bị tụt áp nhanh.

- Nguồn điện cấp không đủ

- Lỗi nguồn tức thời

- Mất pha

- sửa chữa điều hòa ở đâu tốt
- Lỗi bo điều khiển dàn nóng

- Lỗi dây ở mạch chính

- Lỗi máy nén

- Lỗi mô tơ quạt

- Lỗi dây truyền tín hiệu

>> Điều hòa daikin báo lỗi U3: Lỗi do sự vận hành Kiểm tra không dược thực hiện.

- Chạy đánh giá lại hệ thống

>> Điều hòa daikin lỗi U4: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng

- Dây giữa dàn lạnh-dàn nóng, dàn nóng-dàn nóng bị đứt, ngắn mạch

hoặc đấu sai (F1,F2)

- Nguồn dàn nóng hoặc dàn lạnh bị mất

- Hệ thống địa chỉ không ăn nhập

- Lỗi bo dàn lạnh

- Lỗi bo dàn nóng

>> Điều hòa daikin lỗi U5: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa dàn lạnh và remote.

- Kiểm tra đường truyền giữa dàn lạnh và remote

- đánh giá lại cài đặt nếu 1 dàn lạnh sử dụng 2 remote

- Lỗi bo remote

- Lỗi bo dàn lạnh

- Lỗi có thể xảy ra do nhiễu

>> Điều hòa daikin lỗi U7: Lỗi truyền tín hiệu giữa các dàn nóng

- Kiểm tra kết nối giữa dàn nóng và Adapter điều khiển C/H

- đánh giá dây tín hiệu giữa dàn nòng với dàn nóng

- Kiểm tra bo mạch dàn nóng

- Lỗi Adapter điều khiển Cool/Heat

- Adapter điều khiển Cool/Heat không tương thích

- địa chỉ không đúng(dàn nóng và Adapter điều khiển C/H)

U8: Lỗi đường truyền tín hiệu giữa các remote “M” và ”S”.

- Kiểm tra lại dây truyền tín hiệu giữa remote chính và phụ

- Lỗi bo remote

- Lỗi kết nối điều khiển phụ

>> U9: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa các dàn lạnh và dàn nóng trong cùng một hệ thống.

- Kiểm tra lại Dây truyền tín hiệu bên trong và bên ngoài hệ thống

- đánh giá lại van tiết lưu điện tử trên dàn lạnh của hệ thống

- Lỗi bo dàn lạnh của hệ thống

- Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh

>> UA: Lỗi do vượt quá số dàn lạnh, v.v...

- Kiểm tra lại số lượng dàn lạnh

- Lỗi bo dàn nóng

- Không tương thích giữa dàn nóng và dàn lạnh

- Không cài đặt lại bo dàn nóng khi tiến hành thay thế

- Trùng lặp địa chỉ ở remote trung tâm.

- đánh giá lại địa chỉ của hệ thống và cài đặt lại

>> UE: Lỗi do đường truyền tín hiệu giữa remote điều khiển trọng tâm và dàn lạnh.

- Kiểm tra tín hiệu giữa dàn lạnh và điều khiển trọng tâm

- Lỗi truyền tín hiệu của điều khiển chủ (master)

- Lỗi bo điều khiển trọng tâm

- Lỗi bo dàn lạnh

UF: Hệ thống lạnh chưa được lắp đúng, không tương thích dây điều khiển / đường ống gas.

- đánh giá tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng

- Lỗi bo dàn lạnh

- Van chặn chưa mở

- Không thực hiện chạy Kiểm tra hệ thống

UH: Sự cố về hệ thống, cơ sở hệ thống gas không xác định

- đánh giá tín hiệu sửa điều hòa tại từ liêm, dàn nóng-dàn nóng

- Lỗi bo dàn lạnh

- Lỗi bo dàn nóng