<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td><img alt="" src="/userfiles/image/2016/sri_lanka_(1).jpg" style="width: 350px; height: 234px;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Đoàn nghệ thuật múa Sri Lanca (Ảnh: Internet)</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1395/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4 của Bộ VHTTDL về việc cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đón đoàn nghệ thuật Sri Lanca.<br>
Bộ VHTTDL giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Sri Lanca tại Việt Nam đón và tổ chức cho đoàn Múa truyền thống Sri Lanca (gồm 08 người) biểu diễn tại Hà Nội nhân dịp đoàn sang tham dự Festival Huế.<br>
Thời gian và địa điểm: 20h00, ngày 07/5/2016 tại Rạp Hồng Hà, Hà Nội.<br>
Kinh phí:<br>
Đại sứ quán Sri Lanca tại Việt Nam chịu chi phí hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại tại Hà Nội và các chi phí liên quan khác cho đoàn.<br>
Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật (Cục NTBD) chi phí tổ chức lễ tân, tuyên truyền quảng bá sự kiện, thông tin báo chí, in giấy mời, địa điểm tổ chức biểu diễn và các chi phí khác liên quan đến tổ chức biểu diễn (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp 2016 của Trung tâm).<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
<span style="">T.Dung</span><br>
<br>
<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: