<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014. (Ảnh: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1219/BVHTTDL-VHCS ngày 11/4 gửi UBND tỉnh Bạc Liêu về việc sử dụng logo Festival Đờn ca Quốc gia.<br>
Trước đó, Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 211/SVHTTDL-NVVH ngày 21/3/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương về việc đề nghị Bộ chấp thuận cho tiếp tục sử dụng Logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I – Bạc Liêu vào Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II – Bình Dương 2017.<br>
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ chủ trương của tỉnh Bình Dương sử dụng Logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014 trên nguyên tắc hình ảnh của Logo giữ nguyên, chỉ điều chính, bổ sung thời gian, địa danh tổ chức cho phù hợp, nhằm đảm bảo tính thống nhất về hình ảnh nhận diện cũng như tránh lãnh phí khi phát động sáng tác lại Logo cho mỗi lần tổ chức Festival Đờn ca tài tử.<br>
Bộ VHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cho ý kiến đối với việc đề nghị của tỉnh Bình Dương cho Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần II năm 2017.<br>

<table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" height="242" width="578">
<tbody>
<tr>
<td style="">Tổng thể Logo Festival Đờn ca tài tử Quốc gia là hình ảnh cách điệu của hoa sen, mang bản sắc văn hóa của một quốc gia, kết hợp với khóa Sol một biểu tượng của âm nhạc và Đờn kìm cách điệu, một trong những biểu tượng của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Hoa sen nở rộ thể hiện sự trường tồn và phát triển của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Đó cũng là thông điệp về việc bảo tồn và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trong hội nhập và phát triển.<br>
Bố cục Logo với đường nét, hình khối được tạo hình từ những nét vẽ cách điệu cao, là nét cọ nhấn nhá nhặt khoan như làn điệu Đờn ca tài tử Nam bộ sâu lắng, mượt mà…<br>
Màu sắc tươi sáng của sen hồng, vàng đồng, xanh biển… thể hiện cảnh sắc thiên nhiên, sự mênh mông bát ngát trù phú của vùng đất và tính cách người dân Nam bộ.<br>
Logo Festival Đờn ca tài tử quốc gia chính thức được sử dụng từ ngày 27/02/2014 tại Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần I – Bạc Liêu 2014.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br>
<span style="">K.Anh</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: