<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><strong><span style="">Nhiều hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam- Israel đã được xúc tiến</span></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 1324/QĐ-BVHTTDL 05/4 của Bộ VHTTDL về việc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam mời vũ đoàn Halleluya và tổ chức biểu diễn nghệ thuật.<br>
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;<br>
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;<br>
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;<br>
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam,<br>
Bộ VHTTDL quyết định cho phép Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Israel tại Việt Nam tổ chức để vũ đoàn Halleluya (Israel) biểu diễn phục vụ mục đích ngoại giao tại Hà Nội.<br>
Thời gian và địa điểm: ngày 27/4/2016 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.<br>
Kinh phí: Đại sứ quán Israel tại Việt Nam chịu toàn bộ chi phí tổ chức biểu diễn.<br>
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br>
T.Dung<br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: