<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">Trại sáng tác lần này do Tạp chí Văn nghệ quân đội phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức<br>
(Ảnh: internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Sau 15 ngày diễn ra, Trại sáng tác văn học với đề tài Chiến tranh cách mạng và Lực lượng vũ trang do Tạp chí Văn nghệ quân đội phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc tại Đà Lạt.<br>
Được biết, trại sáng tác nằm trong khuôn khổ các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày Tạp chí Văn nghệ quân đội (VNQĐ) ra số đầu tiên (1-1957/1-2017) và tiếp tục cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.<br>
Trong thời gian diễn ra trại viết, các trại viên đã được bố trí đi thực tế tại một số điểm trên địa bàn tỉnh như căn cứ núi Voi; trung đoàn BB994; giao lưu cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng; giao lưu cùng Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng... Từ những chuyến đi đó, đề tài Chiến tranh cách mạng và Lực lượng vũ trang lần này đã khơi gợi nhiều cảm hứng sáng tác mới mẻ cho các trại viên và thu nhận được 18 tác phẩm văn xuôi, 40 tác phẩm thơ. Có thể nhận thấy rất rõ, những tác phẩm viết về chiến tranh đã không ngần ngại khi phản ánh những mất mát hy sinh cũng như những sai lầm ấu trĩ. Nhiều tác phẩm đã có nhiều tìm tòi, đột phá về tư duy sáng tạo, cả chiều rộng lẫn chiều sâu… Hy vọng rằng, qua những cuộc tiếp xúc, giao lưu, trao đổi sẽ giúp các trại viên có thêm cảm hứng, động lực và kinh nghiệm sáng tác; giúp cho các nhà văn, đặc biệt là các nhà văn trẻ những tư liệu quý giá để hình thành tư duy văn chương nói chung, văn học đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nói riêng cho hành trình sáng tạo lâu dài.<br>
<span style="">T.Thủy (Tổng hợp)<br>
</span><br>
</div>

Theo cinet.vn