<div style="text-align: justify;">
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-right: 14px; margin-top: 2px; margin-bottom:10px">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; "><span style="">(Ảnh minh họa: Internet)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(Cinet)- Quyết định số 704/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2016 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước”.<br>
Theo đó, căn cứ Thông báo số 25/TB-VP ngày 19 tháng 01 năm 2016 về “Kết luận của lãnh đạo Bộ tại cuộc họp Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2016)”; Quyết định số 490/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước”; xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam. Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Ban Tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước” gồm 30 thành viên, trong đó ông Phạm Văn Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và ông Dương Văn Quynh - Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam đồng Trưởng ban; ông Hoàng Dự - Tổng Biên tập Báo Thể thao Việt Nam và ông Bùi Quang Phùng - Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam làm Phó Trưởng ban.<br>
Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước” cùng với các hoạt động bổ trợ khác thành công, đạt hiệu quả theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.<br>
<span style="">T.H</span><br>
</div>

Theo cinet.vn

View more random threads: