Ảnh minh họa (nguồn: internet)(Cinet)- Văn bản số 445/QĐ-BVHTTDL do Bộ VHTTDL ban hành ngày 2 tháng 2 năm 2016 về việc thành lập Tổ soạn thảo Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”.

Theo đó, Tổ sọan thảo gồm các thành viên:

1. Ông Vương Duy Bảo, Hàm Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở - Tổ trưởng;

2. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Tổ phó;

3. Bà Vi Thanh Hoài, Chánh Văn phòng, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên thường trực;

4. Bà Vũ Nguyễn Ngọc Chi, Phó Trưởng phòng, Phòng quản lý bảo tàng, Cục Di sản văn hóa, Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thanh Nga, Vụ Lữ hành, Tổng Cục Du lịch, Ủy viên;

6. Ông Đinh Quang Kiểm, Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Quy hoạch, Vụ Kế hoạch, tài chính, Ủy viên;

7. Bà Lê Thị Thúy Hằng, chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc, Ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Lan Hương, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn Nghiệp vụ Cục Văn hóa cơ sở - Ủy viên;

10. Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Thiết chế văn hóa cơ sở, Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;

11. Ông Phạm Tuấn Linh, Chuyên viên Văn phòng, Cục Văn hóa cơ sở, Ủy viên;

12. Ông Bùi Duy Chiến, Chuyên viên phòng Nếp sống văn hóa, Cục Văn hóa, Ủy viên thư ký.

Tổ Soạn thảo có trách nhiệm soạn thảo Dự án đúng tiến độ và tự giải thể khi hoàn thành.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: