Các nguyên thủ quốc gia mặc áo dài tại APEC 2006 ở Hà Nội.

(Ảnh: VietNamNet)(Cinet)- Quyết định số 330/QĐ-BVHTTDL ngày 22/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017 và Thiết kế, làm pin cài áo APEC 2017.

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông báo số 4187/BNG-BTKAPEC2017 ngày 30/10/2015 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017 thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tại Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Quốc gia APEC 2017; Kế hoạch số 05/KH-BNG-BC ngày 04/01/2016 của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa về truyền thông năm APEC Việt Nam 2017 (2016-2018); Kế hoạch số 4976/KH-BVHTTDL ngày 03/12/2015 của Bộ VHTTDL về tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tại Việt Nam năm 2017; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017; thiết kế, làm pin cài áo phục vụ APEC 2017.

Được biết, kinh phí tổ chức cuộc thi thiết kế logo, bộ nhận diện hình ảnh APEC Việt Nam 2017 và thiết kế, làm pin cài áo trích từ nguồn kinh phí tổ chức hội nghị APEC 2017 do Bộ VHTTDL cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2016.

CN

Theo cinet.vn

View more random threads: