Lễ hội làng Diềm Bắc Ninh. Nguồn: internet(Cinet)- Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL ngày 19/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc công bố Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 15 di sản văn hóa phi vật thể bao gồm:

1. Hội đua bò Bảy Núi, tỉnh An Giang

2. Lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao (Tịu siằng thun boaù lỉu), xã Đổng Xá, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

3. Lễ hội làng Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

4. Lễ hội làng Đồng Kỵ, phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

5. Nghề gốm Phù Lãng, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

6. Nghề chạm khắc gỗ Phù Khê, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

7. Nghề gò đồng Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

8. Kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông, xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

9. Hát Trống quân làng Bùi Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

10. Hát Trống quân, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

11. Lễ hội Đền Hát Môn, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội.

12. Lễ hội Đền Và, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

13. Nghệ thuật Chiêng Mường ở Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

14. Mo Mường ở Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

15. Hát Sấng Cọ (Hát Ví Lưu Tam) của người Sán Chay, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

15 di sản văn hóa phi vật thể mới được bổ sung vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lần này thuộc 05 loại hình gồm: Lễ hội truyền thống, Nghệ thuật trình diễn dân gian, Tập quán xã hội và tín ngưỡng, Nghề thủ công truyền thống, Tri thức dân gian.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: