Ảnh minh họa.(Cinet)- Quyết định số 05/QĐ-BVHTTDL ngày 04/01/2016 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Quy chế chấm giải và khen thưởng “Liên hoan Xiếc quốc tế - 2016”.

Theo đó, để đảm bảo sự chính xác, khách quan, công bằng, Hội đồng Nghệ thuật họp, thảo luận, bàn bạc dân chủ. Sau đó, từng thành viên cho điểm độc lập bằng phiếu kín và chuyển cho Tổ thư ký. Thành viên Hội đồng Nghệ thuật là đạo diễn tiết mục, huấn luyện thí sinh hoặc nằm trong quân số đơn vị có chương trình, tiết mục dự thi sẽ không được chấm điểm chương trình và tiết mục đó. Thành viên Hội đồng Nghệ thuật có mặt đầy đủ, đúng giờ trong các buổi Liên hoan, lễ Khai mạc và lễ Bế mạc tống kết trao giải thưởng. Tuyệt đối giữ bí mật kết quả chấm điểm khi chưa kết thúc Liên hoan.

Trách nhiệm của Hội đồng nghệ thuật, của Tổ Thư ký cũng được quy định rõ ràng.

Về khung điểm xét giải, Hội đồng Giám khảo chấm theo thang điểm 10. Huy chương vàng đạt từ 9 đến 10 điểm, Huy chương bạc đạt từ 8 đến 8,9 điểm. Điểm của thành viên Hội đồng Nghệ thuật cao hoặc thấp hơn 1,5 điểm so với điểm trung bình cộng của Hội đồng Nghệ thuật sẽ bị loại bỏ; khi đó điểm của tiết mục sẽ được tính bằng điểm trung bình cộng của số thành viên còn lại.

Ban Tổ chức trao giải thưởng chính thức cho tiết mục đạt điểm chuẩn theo khung điểm trên: Huy chương vàng, Huy chương bạc cho tiết mục gắn với tên nghệ sĩ biểu diễn. Số lượng giải thưởng cho tiết mục không quá 35% tổng số các tiết mục tham dự Liên hoan, số lượng Huy chương vàng tiết mục không quá 35% tổng số tiết mục đoạt giải. Giải thưởng gồm bằng chứng nhận và Cúp của Bộ VHTTDL (không kèm theo tiền thưởng).

Ngoài các giải thưởng cho tiết mục, Hội đồng Nghệ thuật sẽ chọn và trao 01 giải cho Đạo diễn Xuất sắc có sáng tạo hay nhất, 01 giải cho Huấn luyện viên Xuất sắc. Giải thưởng này không nằm trong số lượng giải thưởng quy định 35% tổng số tiết mục tham dự Cuộc thi. Giải thưởng được tính tương đương với Huy chương Vàng Liên hoan.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: