Theo Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan các di tích lịch sử, văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thông báo mức phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 như sau:1. Phí tham quan theo từng điểm tham quan (áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và khách Việt Nam):

STTĐiểm tham quanPhí tham quan (Đồng/người/lượt)

IĐối với người lớn:

1Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)150.000

2Các lăng: Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định100.000

3Các lăng: Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh; Điện Hòn Chén40.000

4Cung An Định; đàn Nam Giao20.000

IIĐối với trẻ em (từ 7 - 12 tuổi)

1Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế)30.000

2Các lăng: Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định20.000

Các điểm khácMiễn phí2. Phí tham quan theo tuyến tham quan (áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và khách Việt Nam):

STTTuyến tham quanPhí tham quan (Đồng/người/lượt)

IĐối với người lớn:

1Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Khải Định280.000

2Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Tự Đức - lăng Khải Định360.000

IIĐối với trẻ em (từ 7 – 12 tuổi)

1Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế - lăng Minh Mạng - lăng Khải Định55.000

2Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định70.000Ghi chú:

* Ngoài những chính sách miễn giảm theo quy định chung, đối với khách du lịch là công dân Việt Nam khi đến tham quan Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) được giảm 20% phí tham quan.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về các quy định liên quan đến mức phí tham quan và chính sách miễn, giảm dành cho các đối tượng khi đến tham quan di tích lịch sử văn hóa thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, xin vui lòng tham khảo thêm tại Trang thông tin điện tử của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế: www.huedisan.com.vn hoặc www.hueworldheritage.org.vn.


Theo vietnamtourism.com