Núi Ba Thê. Ảnh: vietnamtourism.com.vn(Cinet)- Quyết định số 4406/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2015 của Bộ VHTTDL về việc thăm dò khảo cổ tại các địa điểm: Gò Bà Điệp, gò Hai Lép và gò Sáu Thàng thuộc khu vực phía Đông chân núi Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ thăm dò khảo cổ tại các địa điểm trên trong thời gian từ ngày 25/12/2015 đến ngày 27/01/2016. Diện tích thăm dò: 40m2 (16 hố). Phụ trách thăm dò là ông Nguyễn Quốc Mạnh, Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ.

Trong thời gian thăm dò khảo cổ, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo; Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò chậm nhất 03 (ba) tháng, Ban Quản lý di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang và Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

CNTheo cinet.vn

View more random threads: