Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2015) và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II-2015, Bộ VHTTDL yêu cầu lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh/thành chỉ đạo các bảo tàng, Ban (Trung tâm) quản lý Khu di sản thế giới và Ban Quản lý di tích thuộc các tỉnh/thành; các bảo tàng, khu di tích trực thuộc Bộ VHTTDL tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:


Du khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội)
Chủ động tổ chức, phối hợp tổ chức trưng bày chuyên đề, hoạt động giáo dục tại bảo tàng, di tích với nội dung: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giới thiệu những thành tựu và đóng góp của ngành Văn hóa qua 70 năm Xây dựng và Trưởng thành (1945-2015). Thời gian thực hiện trong tháng 8/2015.

Các bảo tàng, di tích triển khai thực hiện miễn phí vé cho du khách tham quan trong thời gian từ ngày 25-28/8/2015.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm này nhằm phát huy sức mạnh của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng vững mạnh.


Theo vietnamtourism.com

View more random threads: