Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.[IMG]/imguploads/news/2015/T12/02ConDao01.jpg[/IMG]
Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thực hiện trên địa bàn huyện Côn Đảo với các khu vực sau: Cụm di tích trung tâm, giới hạn bởi đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Lê Đức Thọ, đường Trần Phú và đường Tôn Đức Thắng; Cụm di tích Chuồng bò, trên đường Võ Thị Sáu; Di tích nghĩa trang Hàng Dương và các điểm di tích (Cầu Ma Thiên Lãnh, Sở Muối, Chùa Núi Một, Đền thờ Bà Phi Yến, Khu nghĩa địa Tây, Nhà tưởng niệm Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu).Tổng diện tích điều chỉnh là 110,69ha trong đó, khu vực bảo vệ 1 là 41,04ha; khu vực bảo vệ 2 là 69,65ha.Theo quy hoạch điều chỉnh phân khu chức năng, phân khu bảo tồn (khu vực bảo vệ I) không xây dựng công trình kiến trúc mới. Ngoài việc tu bổ, tôn tạo các công trình di tích đã bị xuống cấp, chỉ xây dựng biển bảng giới thiệu di tích và biển chỉ dẫn đường có hình dáng, chất liệu phù hợp, được bố trí hợp lý, bảo đảm mỹ quan, không ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích.Các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích đã bị phá hủy hoàn toàn chỉ được phục hồi khi có giá trị đặc biệt về mặt lịch sử, có ý nghĩa tạo lập hoàn chỉnh một không gian di tích gốc và có đủ tư liệu khoa học.Đối với các hạng mục công trình trong di tích đã bị phá hủy, không thuộc diện được phục hồi, chỉ tiến hành bảo tồn phần nền móng còn lại hoặc trồng cây xanh tạo hình nền, kết hợp dựng biển cảng giới thiệu.Còn tại phân khu phát huy giá trị di tích (khu vực bảo vệ II), xây dựng các công trình phục vụ phát huy giá trị di tích với hình thức kiến trúc mái dốc, chiều cao tối đa so với cao độ vỉa hè không quá 12m; sử dụng vật liệu và màu sắc phù hợp, hài hòa với không gian cảnh quan chung của di tích... Thời gian thực hiện quy hoạch trong 15 năm, từ năm 2016 đến năm 2030, chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ năm 2016 đến năm 2020); giai đoạn 2 (từ năm 2021 đến năm 2025); giai đoạn 3 (từ năm 2026 đến năm 2030).Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo nhằm tôn vinh tấm gương hy sinh anh dũng, bất khuất của các chiến sỹ cách mạng vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho các thế hệ mai sau; với phạm vi không gian bảo tồn phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu về bảo tồn di tích trong tình hình mới, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Việc điều chỉnh quy hoạch và phát huy giá trị di tích Côn Đảo góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú, trên nguyên tắc bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch bền vững và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện Côn Đảo.


Theo vietnamtourism.com

View more random threads: