Chủ đề dẫn dắt của chiến dịch là sự kết nối khó quên giữa trao đổi dịch vụ và hậu cần và tác động của thứ đó trong việc tăng trưởng cuộc sống của cư dân.

Dhl được thành lập vào năm 1969 bởi adrian dalsey , larry hillblom và robert lynn. 2015dhl sẽ phát động chiến dịch thương hiệu đang của ta với khẩu hiệu "sức mạnh của thương mại toàn cầu".

Việc mua lại sắp đồng ý tập đoàn mang kỹ năng sang giao dịch điện tử và ship phát bưu kiện cùng với cơ sở người sử dụng và mạng lưới bây giờ của uk thư điện tử. Chuyển trái đất , ship phát nhanh , và dịch vụ đóng gói gửi hàng đi mỹ dhl.

Tên dhl được lấy từ chữ cái đầu tiên của họ của mỗi người sáng lập. Chiến dịch nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của trao đổi hàng hóa trái đất đối với sức khỏe của mọi người và vai trò cốt yếu của dhl trong lĩnh vực này.

" - sự tiếp nối của động lực tích cực được ra đời bởi "chiến lược 2015" thành công xác định giai đoạn tăng trưởng tiếp diễn của tổ chức. Chiến lược 2020 phác thảo các ưu tiên chiến lược của tổ chức trong những năm sang và tạo điểm nhấn mục tiêu trở thành doanh nghiệp xác định ngành công nghiệp hậu cần.

. Grow.

Connect. 2016với việc mua lại uk thư điện tử , một trong những nhà khai thác bưu chính và bưu kiện kết hợp lớn nhất ở anh , tập đoàn deutsche post dhl củng cố thêm mạng lưới bưu kiện xuyên biên giới châu âu.

2014deutsche post dhl đang tuyên bố "chiến lược 2020: focus gửi hàng đi mỹ tphcm.