Một tiết mục xiếc của các bạn Lào.(Cinet)- Quyết định số 4132/QĐ-BVHTTDL ngày 27/11/2015 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi Tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2015”.\r
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 3562/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ tri, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tập kỹ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức "Cuộc thi tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia - 2015” vào đầu tháng 12 năm 2015 tại Nhà hát Thể nghiệm Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Mai Dịch, cầu Giấy, Hà Nội; xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.\r
Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo “Cuộc thi tài năng Xiếc trẻ 03 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2015” tại Hà Nội gồm:\r
1. NSƯT, Tạ Duy Ánh - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng,\r
2. Đạo diễn Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Nhà hát Thể nghiệm Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam - Ủy viên;\r
3. NSƯT, Lê Chí Tưởng - Phó Giám đốc Nhà hát Phương Nam thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;\r
4. Ông Kham Souk Chan Na Vong - Phó Trưởng Đoàn Xiếc quốc gia, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - Ủy viên;\r
5. Bà Phouk Narin - Trưởng Đoàn xiếc Quốc gia Vương quốc Campuchia - Ủy viên.\r
Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ theo dõi Cuộc thi, chấm điểm theo Quy chế chấm thi và khen thưởng được duyệt, đảm bảo trung thực khách quan, chính xác đúng quy định.\r
Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giám khảo trích từ nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội đồng Giám khảo tự giải thể sau khí hoàn thành nhiệm vụ.\r
T.H\r


Theo cinet.vn

View more random threads: