Nếu một chiếc hộp thể tích tụ 1 foot vô kể chứa chấp tốt 325 chiếc iPhone X trừng trị giá như 1.000 USD thì người ta cần 1.157 container để chứa cả số phận iPhone trừng phạt ví 1.000 tỷ USD.
Apple vừa trở thành công ty trước nhất hạng Mỹ lắm trừng trị giá 1.000 tỷ USD. vị chưa ai trong chúng ta nhóng chộ 1.000 tỷ USD bao bây giờ nên chi cách tốt nhất là quy tráo nó vào đơn mực thân thuộc hơn: iPhone X. USD Today hãy thử sử dụng một phép thuật quy đổi.

thay màn hình iphone 7 thành trung
sửa điện thoại oppo
happymobileĐơn chiếc iPhone X 64 GB bây chừ lắm giá như 1.000 USD. giả dụ lột trần những chiếc máy nè, người ta sẽ đựng nổi 325 chiếc trong đơn chiếc hộp có thể tích trữ 1 foot vô khối (0,028 mét vô số) và mạng nà trừng trị giá 325.000 USD.Bạn nhiều dạng thắng để 2.660 chiếc hộp như vậy vào trong đơn chiếc container nhưng mà trừng trị giá mực tàu mạng iPhone hử có chửa tới 1 tỷ USD, tức là chưa cạ 1/1.000 giá trừng trị mực Apple.Giả dụ bạn đệp 574 chiếc container đựng iPhone như vậy cạnh rau, chúng ta sẽ có số tiền gần tày một bán giá trừng trị mức Apple.Và bạn cần đến 1.157 container iPhone tốt giàu đủ số phận tiền 1.000 tỷ USD. nếu tim Cook muốn, ông ta lắm thể chuốc Disney (168 tỷ USD), Netflix (147 tỷ USD), nhà số AT&T (235 tỷ USD) và nhỉ còn thừa 450 tỷ USD nổi "nuốt trọn vẹn McDonalds (450 tỷ USD). Đáng lưu ý, Apple chỉ là tổ chức trước tiên thứ Mỹ tông mốc giá như trừng phạt 1.000 tỷ USD. vấy xê ri ông to đánh nghệ khác ngữ nác nào như Amazon (881 tỷ USD), Alphabet (850 tỷ USD) và Microsoft (824 tỷ USD) đều ngấp nghé con mạng nào là.