(Cinet) – Hội nghị biểu dương Khu dân cư và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu trong cuộc vận động TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2009-2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hôm 29/10.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong những năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hoạt động, góp phần tham gia xây dựng, phát triển thành phố, trong đó, đặc biệt phải kể đến vai trò của các Trưởng Ban công tác Mặt trận - những người luôn khơi dậy sức mạnh trực tiếp từ trong dân. Nhờ đó, đã vận động các tầng lớp nhân dân triển khai nhiều phong trào thiết thực. Những khu dân cư có cách làm hay, mô hình mới được nhân rộng từ thực tiễn, như: hỗ trợ vốn làm ăn, bảo trợ dài hạn cho người nghèo, vận động các doanh nghiệp thu nhận lao động có tay nghề… Nhiều khu dân cư ở khu vực nông thôn đã tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình.
Với những hoạt động kiên trì, bền bỉ, tâm huyết của các Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp đã góp phần đẩy mạnh chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn thành phố những năm qua.
Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố có 1.513 khu dân cư được công nhận và ghi nhận đạt chuẩn văn hóa, trong đó 379 khu dân cư đạt văn hóa 3 năm liền trở lên. Toàn thành phố có 86 phường, xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và 2 xã nông thôn mới.
Dịp này, Hội nghị đã biểu dương trên 200 khu phố, ấp văn hóa và trên 170 Trưởng ban Công tác Mặt trận đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư giai đoạn 2009 – 2013.
BTV


Theo cinet.vn

View more random threads: