(Cinet) – Vừa qua, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở.
Tham gia lớp tập huấn gồm 75 học viên là cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở thuộc các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Sơn, Quan Hóa và Mường Lát.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các nội dung chính như:<strong style='mso-bidi-font-weight:normal'> [/B]Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; một số vấn đề quản lý Nhà nước về văn hóa; kỹ năng quản lý, hướng dẫn tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trên địa bàn xã khu vực miền núi, vùng dân tộc...
Chương trình tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở có thêm vốn kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
Tin từ TH


Theo cinet.vn

View more random threads: