(Cinet) - Hội nghị biểu dương các khu dân cư tiêu biểu và tôn vinh trưởng ban công tác Mặt trận giai đoạn 2009 – 2013 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tới tại Hà Nội.
Thông tin được đưa ra tại buổi họp báothông báo về việc tổ chức Hội nghị biểu dương khu dân cư và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu toàn quốc (giai đoạn 2009 - 2013).
Đây là một hoạt động thiết thực nhằm góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; đồng thời tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Hội nghị sẽ biểu dương các khu dân cư tiêu biểu và tôn vinh trưởng ban công tác Mặt trận giai đoạn 2009 - 2013; phổ biến và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận ở địa phương.
Hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức với sự tham dự của các đại biểu, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành liên quan; Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; đại diện Mặt trận Tổ quốc và một số ban chuyên môn của Mặt trận Tổ quốc 63 tỉnh, thành phố; đại biểu 132 khu dân cư tiêu biểu và 130 Trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu.
Được biết, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam sẽ đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan khen thưởng 262 tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Những năm qua, các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong cả nước đã đóng góp to lớn vào phong trào tập hợp quần chúng; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước. Ba năm qua, thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, nhân dân cả nước đã tự nguyện hiến hơn 12 triệu mét vuông đất để làm đường; Quỹ “Vì người nghèo” ở các cấp tỉnh, huyện, xã đã vận động được 4.935.770 triệu đồng; xây dựng mới và sửa chữa gần 900.000 căn nhà đại đoàn kết. Các ban công tác Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, dân số, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...
Riêng trong năm 2012 cả nước có hơn 16 triệu gia đình đạt chuẩn danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 65.000 khu dân cư đạt chuẩn danh hiệu khu dân cư văn hóa; có trên 69.000 khu dân cư không có trẻ em bỏ học; gần 60.000 khu dân cư có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Hiện cả nước có trên 69.000 khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường...BTV


Theo cinet.vn

View more random threads: