(Cinet) - Tại khóa tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản như: Sắp xếp một tổ chức kho mở; thư viện trong xã hội hiện nay, giải pháp thư viện điện tử, tổ chức kho tài liệu, các dịch vụ thư viện hiện đại, hội nghị truyền hình (video-conference), ứng dụng đối với Mạng VINAREN…
Vừa qua, tại Hà Nội, Trung tâm thông tin KH&CN Quốc gia đã tổ chức khóa tập huấn “Tổ chức kho và các dịch vụ thư viện” cho các cán bộ đang công tác tại các Trung tâm thông tin KH&CN, thư viện các trường, viện nghiên cứu trong cả nước.<o></o>
Thông qua khoá tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản về các vấn đề liên quan đến việc khai thác và sử dụng các dịch vụ thư viện điện tử điện tử - thư viện số phần mềm như LIBOL, dịch vụ Outsourcing (hợp đồng thuê ngoài,…)... Đáp ứng được các yêu cầu của các Thư viện hiện nay như: các xu hướng về dịch vụ như web 2.0, blog, RSS, IM, các dịch vụ thông tin thư viện: Portal; truy cập các nguồn thông tài nguyên KH&CN, đào tạo từ xa, tự động hóa thư viện… <o></o>
<o> </o>
K.A<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: