(Cinet) - Hội nghị đã tổng kết lại những kết quả đạt được trong công tác thư viện của Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc Miền Trung giai đoạn 2008 – 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2009-2010.
Ngày 20/7 vừa qua, tại Thư viện Khoa học Thừa Thiên Huế, Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2008-2009 và xây dựng dự thảo phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009-2010. Ông Phạm Thế Khang – giám đốc Thư viện Quốc gia Việt <st1:country-region w:st='on'><st1lace w:st='on'>Nam</st1lace></st1:country-region> đã tới dự.<o></o>
Tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo của các Sở Văn hóa, Thể thao - Du lịch, các lãnh đạo và cán bộ thư viện thành viên thuộc Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc Miền Trung.<o></o>
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2009 và các bài báo cáo tham luận của các đơn vị thành viên. <o></o>
Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động của Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc Miền Trung nhiệm kỳ 2008-2009:Chú trong đẩy mạnh việc ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ mới vào công tác nghiệp vụ như AACR2, DDC, MARC21…Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nhằm hiện đại hóa quy trình hoạt động thư viện, từng bước xây dựng thư viện điện tử; Tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các thư viện tuyến cơ sở, tủ sách làng xã, tủ sách tư nhân có phục vụ cộng đồng, từng bước xã hội hóa hoạt động thư viện…<o></o>
Bên cạnh đó, Hội nghị đã thống nhất đưa ra dự thảo nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Liên hiệp Thư viện các tỉnh Bắc Miền Trung nhiệm kỳ 2009-2010 như sau: <o></o>
Luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn hoạt động thư viện với hoạt động kinh tế xã hội. Tham mưu cho lãnh đạo địa phương hiểu tầm quan trọng và hỗ trợ kinh phí và chính sách cho hoạt động thư viện; Đẩy mạnh công tác chuyên môn, tiếp tục ứng dụng các chuẩn nghiệp vụ mới, đẩy mạnh việc số hóa tài liệu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác trao đổi, chia sẻ tài liệu tiến tới xây dựng kho dữ liệu địa chí điện tử chung, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của độc giả; Đẩy mạnh tiến độ xây dựng trụ sở thư viện mới đối với các tỉnh đang có dự án nhằm đưa hoạt động thư viện ổn định…<o></o>
<o> </o>
K.A<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: