Trong tháng 7 đầu năm 2009 này, thư viện TX. Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã phục vụ được hơn 97 ngàn lượt độc giả với 152 ngàn lượt sách, báo, tạp chí.
7 tháng qua, Thư viện thị xã đã cấp mới được 162 thẻ mượn, đọc và luân chuyển các bản sách, tạp chí cho cơ sở trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, phòng đa phương tiện của Thư viện cũng đã thu hút khá đông bạn đọc đến tra cứu, tìm hiểu thông tin qua internet, với tổng số 2.414 giờ trong 7 tháng.<o></o>
<o> </o>
Theo BRVT<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: