(Cinet) - Trong 2 ngày (từ 6- 7/08) vừa qua, tại Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp TP.HCM đã diễn ra buổi họp “Báo cáo hoạt động Liên Hợp Thư Viện Về Các Nguồn Tin Điện Tử giai đoạn 2008-2009”.
Tham dự buổi họp gồm có trên 50 đại biểu đến từ các Thư viện và Trung tâm thông tin trong cả nước . <o></o>
Tại buổi họp, các đại biểu tham dự đã nghe đại diện Liên hơp thư viện về các nguồn tin điện tử báo cáo tình hình hoạt động của Liên Hợp từ 8/2008 cho tới nay. Bên cạnh đó, cũng tại buổi họp, Liên hơp thư viện về các nguồn tin điện tử đã đề ra phương hướng hoạt động của Liên hợp trong năm 2010. Một số vấn đề như: tình hình đặt mua và sử dụng CSDL Proquest Central; hiệu quả của việc bổ sung tài liệu điện tử thông qua Liên Hiệp cũng là những nội dung được các thành viên buổi họp thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến.<o></o>
<o> </o>
K.A<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: