(Cinet) - Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở các lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện năm 2009, ngày 25/8 vừa qua, tại Hải Dương, Vụ Thư viện (Bộ VH,TT&DL) đã phối hợp với Sở VH,TT&DL Hải Dương khai mạc mạc lớp tập huấn nghiệp vụ thư viện cho các cán bộ thư viện thuộc 60 cơ sở điểm (bao gồm: các thư viện huyện, tủ sách văn hóa, các điểm văn hóa… ) trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt về các nội dung cơ bản: Giới thiệu các văn bản pháp quy về thư viện; phương thức xây dựng và tổ chức tốt một thư viện cấp huyện xã và các tủ sách ở địa phương; hướng dẫn các công tác nghiệp vụ thư viện như phân loại, mô tả và phương thức phục vụ bạn đọc… <o></o>
Lớp tập huấn đã kết thúc vào ngày 28/8/2009. Hy vọng rằng, sau khi tham dự lớp tập huấn này, các cán bộ thư viện cơ sở tại Hải Dương sẽ hiểu rõ hơn về công tác thư viện và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đọc và hiểu biết của nhân dân địa phương trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. <o></o>
<o> </o>
Kim Anh<o></o>Theo cinet.vn

View more random threads: