(Cinet) - Hiện nay, hệ thống thư viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) đang gặp nhiều khó khăn, vì vậy, vừa qua, Thư viện tỉnh BRVT đã triển khai công tác tăng cường hỗ trợ hoạt động cho các thư viện cấp huyện, nhằm đưa các Thư viện này vượt qua khó khăn, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của bạn đọc.
Theo báo cáo của Thư viện tỉnh, hiện nay hệ thống thư viện cấp huyện trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn như: Thiết chế tổ chức không đồng bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu; đội ngũ cán bộ thư viện thiếu và yếu về chuyên môn; nguồn kinh phí đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển sự nghiệp; hoạt động của các thư viện còn đơn điệu, sự thống nhất các quy chuẩn nghiệp vụ chưa cao, thiếu tính chuyên sâu… <o></o>
Trước thực trạng trên đây, Thư viện tỉnh đã triển khai công tác tăng cường hỗ trợ hoạt cho các thư viện cấp huyện thông qua các hoạt động như: trang bị phần mềm Ilib.Me 5.0 và thiết bị tin học cho thư viện cấp huyện; mở lớp tập huấn - đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng năm cho cán bộ thư viện cấp huyện… nhằm giúp các thư viện này khắc phục khó khăn, phát huy ngày càng tốt công tác phục vụ bạn đọc.<o></o>
<o> </o>
K.A (tin từ BRVT)<o></o>


Theo cinet.vn

View more random threads: