(Cinet) - Trong 2 ngày 17 – 18/12/2009 tới đây, Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thư viện số”.Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ thư viện trao đổi và cập nhật những thông tin hữu ích về kinh nghiệm, các giải pháp phát triển thư viện số trong nước và trên thế giới để áp dụng cho các thư viện trong ĐHQG-HCM cũng như các thư viện tại Việt Nam.<o></o>
Tham dự Hội thảo gồm các cán bộ thư viện đến từ: các thư viện thuộc hệ thống thư viện ĐHQG-HCM, thư viện một số trường đại học lớn trong nước, thư viện công cộng lớn trong nước cùng các chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực thư viện và công nghệ ứng dụng trong thư viện.<o></o>
<o> </o>
K.A<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: