Ngày 4/12, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia VN đã tổ chức khai giảng khoá tập huấn “Xử lý thông tin tài liệu sắp xuất bản”. Khoá tập huấn thuộc dự án “Biên mục trên xuất bản phẩm” do TVQGVN, Cục Xuất bản (Bộ TTTT) và 13 nhà xuất bản phối hợp thực hiện. <strong style='mso-bidi-font-weight: normal'><o></o>[/B]
Tham gia lớp tập huấn gồm có các cán bộ đến từ các Nhà xuất bản: Hà Nội, Khoa học & Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Nông nghiệp, Thế giới, Thông tấn, Thời đại , Từ điển Bách khoa, Tri thức, Y học, Chính trị Quốc gia, NXB.Trẻ và NXB.Thống kê.<o></o>
Chương trình biên mục trên các xuất bản phẩm nhằm mục đích cung cấp 3 yếu tố dữ liệu là: Dữ liệu biên mục mô tả, Dữ liệu biên mục đề mục và Dữ liệu phân loại. Những dữ liệu biên mục này đang được thực hiện thống nhất theo một chuẩn quốc tế.<o></o>
<o> </o>
Theo TVQG<o></o>

Theo cinet.vn

View more random threads: